Постојано трагаме по нови вработени. Доколку сметате дека вашите квалификации и вештини се совпаѓаат со профилот на нашата компанија, испратете ни кратка биографија и означете за која работна позиција аплицирате.

  Контакт :

  Е-маил: info@sloga.mk

  Тел: +389 43 550-200

  Факс: +389 43 550-200

  АДРЕСА

  Регионален пат Кавадарци – Росоман

  1430 Кавадарци

  Р. Македонија