Ne jemi vazhdimisht në kërkim të punonjësve të rinj. Nëse mendoni se kualifikimet dhe aftësitë tuaja përputhen me profilin e kompanisë sonë, na dërgoni një CV dhe tregoni se për cilin pozicion pune po aplikoni.

  Kontaktoni:

  Е-mail: info@sloga.mk

  Tel: +389 43 550-200

  Fax: +389 43 550-200

  ADRESË

  Rruga rajonale Kavadar – Rosoman

  1430 Kavadar

  R. Maqedonia