Me rastin e Bajramit dhuruam 400 pako me produkte mishi të ngrirë për familjet e besimit islam që janë në rrezik social. Shpërndarja e produkteve të dhuruara u bë përmes BFI Shkup, Bordit të Xhamisë së Kavadarit dhe përmes një grupi humanitar të qytetarëve të besimit mysliman në Manastir.