Me një donacion për Vitin e Ri me tabelat interaktive për shkollën fillore Strasho Pindzur në Kavadar, lehtësuam dhe përmirësuam procesin arsimor në klasat inkluzive. Në këtë mënyrë, nxënësit mundën të zotëronin më lehtë përmbajtjen mësimore, gjë që do të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe transferimin e përmbajtjeve arsimore.

Krahas këtij donacioni, kemi siguruar 300 pako për Vitin e Ri për fëmijët e familjeve në nevojë.