Misioni dhe vizioni

Që nga themelimi i Sloga Prom, ajo është zhvilluar nën drejtimin e misionit – me zhvillim të vazhdueshëm në hap me teknologjinë më të fundit moderne, duke krijuar dhe ofruar produkte cilësore dhe me garanci të sigurta në mënyrë që të koordinojë me sukses nevojat e konsumatorëve dhe furnizuesve.

Vizioni aktual dinamik i kompanisë është që produktet e Sloga Prom të jenë zgjedhja e parë e çdo tryeze familjare, sepse kompania rritet dhe zhvillohet në hap me tendencat e reja, në të njëjtën kohë besnike ndaj traditës.