Kapaciteti prodhues dhe investimet

Numri aktual i produkteve të ambalazhuara nga marka Sloga është afërsisht pesëmbëdhjetë, me një kapacitet vjetor prej rreth 3,500 tonë mallra të ripaketuara. Oferta e produkteve me shumicë (mish pule, derri, viçi, peshk, patate të skuqura, perime, fruta, produkte qumështi dhe vajra bimore) është po aq e larmishme, me që oferta përfshin rreth 160 produkte. Portofoli aktiv po zgjerohet vazhdimisht me atë që mungon në treg dhe çfarë kërkohet nga blerësit dhe në përputhje me rrethanat po rritet edhe numri i produkteve të reja.

Përveç prezencës së produkteve të Sloga Prom në tregun vendas, në përputhje me strategjinë e zhvillimit, kompania është duke punuar në mënyrë aktive në një projekt për plasimin e produkteve në vendet e rajonit, që do të thotë se në të ardhmen do të promovohet, si një kompani e orientuar drejt eksportit.

Si rezultat i procesit të rritjes të shpejtë dhe kërkesës së lartë në tregun e vendit, në vitin 2017 u vu në funksion objekti i ri kapital – frigorifer me magazinë doganore publike. Objekti është i përbërë nga tre pjesë, pra 4700 m2 sipërfaqe në dispozicion. Frigoriferi përmban dhoma që funksionojnë në një regjim temperature prej +4 deri në -25 gradë Celsius, me një kapacitet të madh ruajtjeje për mallrat e ngrira dhe frigoriferike, me një kapacitet total ruajtjeje prej 5000 paletash.

Sloga Prom, përveç investimeve në objekte kapitale dhe burime njerëzore, investon edhe në teknologji të reja, pajisje dhe rritje të numrit të automjeteve në përputhje me nevojat dhe kërkesat e tregut.

Risia e fundit nga kompania janë ambalazhet e reja, të dizajnuara në mënyrë moderne për produktet e pulës dhe peshkut të markës Sloga.

Avancimi i vazhdueshëm në kategorinë në të cilën punon ka qenë gjithmonë prioritet në strategjinë korporative të Sloga Prom. Prezantimi i vazhdueshëm i produkteve të reja sipas kërkesave të tregut e bëjnë markën Sloga zgjedhjen e parë të konsumatorëve. Në atë drejtim është edhe prezantimi i një dizajni të ri ambalazhi, i cili largon kompaninë nga pamja industriale që mbizotëron në këtë segment të produkteve në treg, si dhe shton një pamje moderne, bashkëkohore, standard më të lartë dhe identitet vizual.