Cilësi e dëshmuar

Ndër vite, duke ndjekur në vazhdimësi trendet më të fundit evropiane dhe botërore në sektorin tonë, Sloga Prom ka aplikuar dhe prezantuar vazhdimisht standardet HACCP dhe GS1 për deklarimin dhe etiketimin e produkteve, ndërkohë që efikasiteti dhe shpërndarja në kohë janë një nga avantazhet kryesore që karakterizojnë kompaninë dhe kontribuojnë në plotësimin e nevojave të konsumatorit modern.