Tregti

Sloga Prom ka zhvilluar rrjetin e saj të gjerë të shpërndarjes në të gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për shkak të interesimit të madh dhe për plotësimin e shpejtë dhe në kohë të nevojave të klientëve, sektori i tregtisë është në komunikim të vazhdueshëm me partnerët dhe bashkëpunëtorët aktualë dhe potencialë, gjë që mundëson disponueshmëri më të madhe të produkteve Sloga Prom në disa pjesë të vendit.