Докажан квалитет

Низ годините следејќи ги во континуитет најновите европски и светски трендови од нашиот сектор, Слога Пром доследно ги примени и воведе HACCP и GS1 стандардите за декларирање и означување на производите, а пак, ефикасноста и навремената дистрибуција се едни од главните предности што ја карактеризираат компанијата и придонесуваат за задоволување на потребите на современиот потрошувач.