Комерција

Слога Пром има развиено сопствена широка дистрибутивна мрежа низ Република Северна Македонија. Поради големиот интерес и со цел брзо и навремено задоволување на потребите на купувачите, секторот за комерција е во постојана комуникација со актуелните и потенцијалните партнери и соработници со што се овозможува поголема достапност на производите на Слога Пром во делови од државата.