Мисија и визија

Од основањето на Слога Пром се развива водена од мисијата –  со континуиран развој во чекор со најновата современа технологија, создавање и доставување квалитетни и загарантирано безбедни производи со цел успешно координирање помеѓу потребите на потрошувачите и добавувачите.

Се уште актуелната динамична визија на компанијата е производите на Слога Пром да бидат првиот избор на секоја семејна трпеза, затоа што компанијата расте и се развива во чекор со новите трендови, а сепак верни на традицијата.